W zakresie administrowania nieruchomościami działanie spółki Autograf RE Sp. z o.o. koncentruje się przede wszystkim na obsłudze wspólnot mieszkaniowych położonych na terenie Łodzi jak i również częściowo Warszawy. Firma została założona przez Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, którzy jednocześnie są pasjonatami swojej inicjatywy zawodowej. Obsługujemy nieruchomości zarówno ze starego jak i nowego zasobu mieszkaniowego. Zatem w orbicie wykonywanej przez nas profesji, znajdują się zarówno kameralne kamienice, jak i nowe budynki na terenie dużych osiedli deweloperskich.

Sprawujemy również najtrudniejszy zarząd jakim jest zarząd przymusowy (sądowy) z powołania Sądu. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nawiązaliśmy rozległe kontakty na rynku nieruchomości, co sprawiło, że naszymi partnerami i firmami współpracującymi są wyłącznie sprawdzone podmioty – wykonawcy, firmy budowlane o sprawdzonej renomie z zachowaniem zasad konkurencji cenowej i wysokiego poziomu usług za rozsądne wynagrodzenie.

Ponadto naszą wielką pasją i czymś, co budzi nasze najgłębsze pokłady entuzjazmu jest rewitalizacja kamienic. Dzięki dynamicznego i zdecydowanemu działaniu spółki, kilka kamienic zlokalizowanych na terenie Bałut i Łodzi – Górnej otrzymało bądź wkrótce otrzyma – nowe życie. Poprzez nasze wysiłki, warunki bytowe mieszkańców budynków wielorodzinnych, w sposób diametralny ulegają poprawie a ich standard życia, w znacznej mierze podnosi się.

W okresie, w którym innym podmiot był właścicielem kamienic oraz administrował tymi obiektami, było to po prostu niemożliwe skazując, tym samym najemców na konieczność codziennej egzystencji w bardzo trudnym środowisku lokalowym i sanitarnym.

Na szczęście, to się zmienia a misją spółki na zawsze, pozostanie działanie zmierzające do poprawy położenia osób zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych.

Nasi pracownicy odznaczają się doświadczeniem w działach administracyjnych i finansowych. Mogą pochwalić się gruntowną wiedzą w poszczególnych gałęziach naszej działalności. Rozumieją i dbają we właściwy sposób o potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze zapewnimy Państwu poczucie bezpieczeństwa przejmując odpowiedzialność za powierzone nam obiekty. Wszystkie prace nadzorujemy osobiście, biorąc pod uwagę wszelkie istotne uwagi mieszkańców.

W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim troską o nieruchomość, rozwiązywaniem problemów jej mieszkańców jak i również zaspokojeniem ich potrzeb. zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy, doświadczenia oraz pełnego zaangażowania. Zachęcamy Państwa do powierzenia tej roli profesjonalnemu zarządcy nieruchomości jakim jest firma Autograf RE Sp. z o.o. .

Kontakt

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

Skontaktuj się z nami